Psychomotorický vývoj a nošení

Psychomotorický vývoj je komplexní balíček všeho, co se dítě postupně učí. Zahrnuje hrubou motoriku (pohyby celého těla, plazení, lezení, chůzi, držení hlavičky…), jemnou motoriku (uchopování a pouštění předmětů, přikládání věcí…), sociální a poznávací oblast (komunikaci s okolím, mentální schopnosti, chápání, rozumění…) a vývoj v oblasti úst (řeč, zpracování potravy). Během prvního roku života je tento vývoj neskutečně rychlý a už nikdy později v životě tak rychlý nebude.

Během vývoje jsou zaznamenané některé milníky, kterých by dítě mělo dosáhnout. Jak je to s nošenými dětmi oproti jejich vrstevníkům, kteří mají kontaktu s rodiči méně? Vetšinou jsou oproti tabulkám o něco rychlejší nebo stejně zdatné. Tedy obava, že dítě se nebude dobře vyvíjet, pokud bude hodně nošeno, je mylná, jak deklaruje také stanovisko České pediatrické společnosti.

Přesto je důležité si uvědomit, že každé dítě je originál. Některé leze dříve, jiné později a je to tak v pořádku. Rozpětí toho, co je “normální věk” pro určitý stupeň vývoje, je opravdu veliké. Nicméně případné problémy by měl vždy odhalit pediatr při pravidelných kontrolách.

Novorozenec ve věku 0 – 6 týdnů

Miminko je schoulené a sbalené ještě ze své polohy v bříšku. Mnohé jeho reflexy směřují ke kojení – uchopovací, hledací, kopací, sací, plazicí – protože to je zdrojem k jeho přežití. V lehu na bříšku má miminko zadeček vysoko a těžiště posunuté na hrudník, nožičky pod sebou ohnuté. Ruce mívá sevřené v pěst a hlavu otočenou na jednu stranu. Po prvních pár týdnech zvedá hlavičku i nad podložku a dokáže otáčet hlavou do stran. Nožičky se narovnávají, bříško se aktivuje.

Miminko chce být hodně nošeno ve velkém a častém kontaktu s matkou. Vertikální poloha je naprosto v pořádku, i když malá část dětí preferuje horizontální polohu (je nevhodná pouze při vrozené dysplázii kyčelních kloubů).

Dítě pasoucí koníčky ve věku 6 týdnů – 6 měsíců

Dítě začíná pohledem fixovat, ručičky se rozevírají a v poloze na bříšku už udrží hlavu nad podložkou. Kolínka a jiné klouby se uvolňují. Miminko snadno otáčí hlavu na jednu a na druhou stranu. Ve třech měsících dítě umí tzv. pást koníčky. Okolo 5. měsíce se dokáže otáčet v lehu na bříško i na záda a udrží se na boku. Poprvé začíná křížit (levou rukou chytne pravou nohu) a v poloze na bříšku se dokáže vzpřímit na stehnech a dlaních.

Okolo tří měsíců už je dítě schopno a ochotno strávit chvíli mimo kontakt s matkou, třeba na podložce.

Lezec ve věku 6 – 9 měsíců

Dítě je čím dál zvědavější. Začne se nejprve plazit a poté zvedat na všechny čtyři. Obvykle nejprve couvá a pak se učí pohybovat dopředu. Nejprve se učí šikmý sed, který je čím dál stabilnější. Poté se naučí i vzpřímeně sedět a lézt po čtyřech. Vyslovuje slabiky. V šátku / nosítku bude chtít mít volné ruce, aby mohlo uchopovat věci kolem sebe.

Začínající chodec ve 9 – 15 měsíců

Dítě se nejprve staví, obchází kolem nábytku a nakonec udělá své první samostatné kroky do prostoru. Sedí vzpřímeně a dokáže se zvednout ze země. Říká první slova, umí jíst lžičkou, umí si ukázat co chce. V tuto dobu často nechce být neustále nošeno, protože potřebuje zkoumat svět okolo sebe. V tomto věku (nejdříve asi v 8 měsících) můžete vyzkoušet také nošení na zádech.

Chcete si nošení svého dítěte vyzkoušet? Kontaktujte nejbližší poradkyni při nošení nebo navštivte podpůrnou skupinku.